Możliwości wsparcia z Funduszy Europejskich dla przedsiębiorców z branży turystycznej

Wiele osób poszukuje możliwości wsparcia przy rozwijaniu branży turystycznej. o takich możliwościach można dowiedzieć się uczestnicząc w webinarium. Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne webinarium „Możliwości wsparcia z Funduszy Europejskich dla przedsiębiorców z branży turystycznej”. Termin

ZOSTAŃ LIDEREM!

Polecamy wspaniały program rozwoju osobistego i wejście do elitarnej grupy liderów wspierających się wzajemnie. Liderzy PAFW to innowacyjny i kompleksowy program rozwojowy dla liderów i liderek – osób zaangażowanych w działanie na rzecz rozwoju swojego środowiska lokalnego, a w szczególności dla realizatorów Programów Polsko-Amerykańskiej

APEL ! POPRZYJ STARANIE LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA O ZWIĘKSZENIE BUDŻETU W NOWYM OKRESIE PROGRAMOWANIA UE

Stowarzyszenie Powiatów, Miast, Gmin EGO Kraina Bociana, które obejmuje swoim działaniem trzy powiaty: ełcki, gołdapski i olecki, poparło starania LGD-ów o zwiększenie budżetu przeznaczonego na tę inicjatywę, kierując do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi list poprzez portal konsultacji. W liście