Zgodnie z zapisami Umowy o przyznanie pomocy beneficjenci zobowiązani są do informowania i rozpowszechniania informacji o pomocy otrzymanej z EFRROW zgodnie z zasadami opisanymi w Księdze wizualizacji znaku PROW na lata 2014-2020.

Księga wizualizacji znaku PROW na lata 2014-2020

Download PDF
Przypominamy o obowiązkach beneficjenta