Remont zabytkowych organów w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Ostrymkole

Dnia 27 grudnia 2018 r. w siedzibie  Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji  w Olsztynie, miało miejsce uroczyste podpisanie umowy na realizację projektu pn.: „Przeprowadzenie prac konserwatorskich prospektu organowego i remont zabytkowych organów piszczałkowych
w Kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Ostrymkole”
.

Beneficjentem projektu jest Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Antoniego z Padwy
w Prostkach, reprezentowana przez Ks. Proboszcza Piotra Sulewskiego.  Umowa o przyznaniu pomocy na realizację przedsięwzięcia, która została podpisana w obecności przedstawicieli Zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego, opiewa na kwotę 204.703,00zł.

W ramach inwestycji zostanie odrestaurowany prospekt organowy (szafa organowa)
i wyremontowany instrument organowy. Naprawy i konserwacji wymaga mechanizm powietrzny organów, wiatrownice, kontuar organów oraz ich mechanizm dźwiękowy. Ponadto niezbędna jest instalacja urządzeń do zasilania organów powietrzem.

Inwestycja objęta jest dofinansowaniem z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, w ramach inicjatywy LEADER.

Download PDF
Remont zabytkowych organów w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Ostrymkole