Lokalna Grupa Działania „Lider w EGO” w dniu 16 stycznia 2019 roku o godzinie 10:00 organizuje spotkanie dyrektorów domów kultury, pracowników gmin odpowiedzialnych za współpracę z organizacjami pozarządowymi, nowymi Kołami Gospodyń Wiejskich, lokalnych liderów.

Celem spotkania jest stworzenie platformy współpracy na obszarze powiatów ełckiego, gołdapskiego  i oleckiego (EGO), tych wszystkich którym zależy na rozwoju obszaru EGO. Zgodnie z własnymi celami chcemy aktywizować społeczności lokalne, promować obszar EGO jako miejsce o niezwykłych walorach przyrodniczych oraz wspierać inicjatywy służące działaniom szkoleniowym i warsztatowym, podnoszącym poziom jakości życia na obszarze EGO.

Program spotkania:

  1. Możliwości dofinansowania z funduszy RPOWiM osi 6. Kultura i Dziedzictwo  –  Anna Łompieś Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku.
  2. Wsparcie Urzędu Marszałkowskiego WiM dla społeczności wiejskich:  Konkurs „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla” w 2019 oraz konkurs  : „Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego” w 2019 – Adam Dobkowski – Kierownik Biura Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego w Ełku
  3. Program „Działaj Lokalnie” – Paweł Wilk, koordynator programu
  4. Ekonomia społeczna, przedsiębiorczość społeczna – Ewa Daniszewska
  5. Działalność Lokalnej Grupy Działania „Lider w EGO”.

Spotkanie odbędzie się w sali wystawowej (na pierwszym piętrze – wejście z boku, prawa strona budynku) Regionalnego Ośrodka Kultury “Mazury Garbate” w Olecku, Plac Wolności 22

 

Download PDF
Spotkanie ludzi aktywnych z naszEGO obszaru