ZAPRASZAMY DO WYPEŁNIENIA ANKIETY!

Zapraszamy Państwa – mieszkańców gmin obszaru trzech powiatów ełckiego, gołdapskiego i oleckiego oraz osoby pracujące kub aktywnie działające na tym obszarze, do wyrażenia opinii na temat warunków życia w gminie. Ankieta jest anonimowa a jej wyniki posłużą wyłącznie temu, aby dostosować Lokalną Strategię Rozwoju do potrzeb mieszkańców i regionu.

Lokalna Grupa Działania „Lider w EGO” podjęła pracę nad oceną własnych działań, w tym w zakresie poziomu satysfakcji mieszkańców z osiąganych celów i rezultatów wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju.

W celu wypełnienia ankiety należy nacisnąć odpowiedni linku przy nazwie gminy, co do której chcecie się odnieść.

Jeśli będą jakieś pytania, uwagi to proszę o kierowanie ich e-mailowo na adres: biuro@liderwego.pl, telefonicznie 876101183

Z góry dziękujemy za Państwa pomoc!

Gmina Banie Mazurskie, kliknij tu.
Gmina Dubeninki, kliknij tu. 
Gmina Ełk, kliknij tu. 
Gmina Gołdap, kliknij tu. 
Gmina Kalinowo, kliknij tu. 
Gmina Kowale Oleckie, kliknij tu. 
Gmina Olecko, kliknij tu. 
Gmina Prostki, kliknij tu. 
Gmina Stare Juchy, kliknij tu. 
Gmina Świętajno, kliknij tu. 
Gmina Wieliczki, kliknij tu. 

Dziękujemy za wypełnienie ankiety!

Download PDF
ZAPRASZAMY DO WYPEŁNIENIA ANKIETY!