KULINARNA AKADEMIA CUDÓW – PROJEKT WSPÓŁPRACY

Jedną z form działalności Lokalnych Grup Działania są projekty współpracy. Nasza, LGD Lider w EGO, w partnerstwie 5 Lokalnych Grup Działania (w tym 3 z województwa Podlaskiego oraz jedną z Litwy) będzie realizować projekt pod nazwą Kulinarna Akademia Cudów.
Realizacja operacji skupiać się będzie na obszarze wspólnym dla aktywności wszystkich partnerskich LGD – turystyce opartej o dziedzictwo lokalne w zakresie kulinariów. Bogate walory środowiska naturalnego oraz zróżnicowany i ciekawy krajobraz kulturowy terenów partnerskich LGD predestynują te obszary do rozwoju atrakcyjnych produktów turystycznych.
Projekt skierowany jest do mieszkańców obszarów działania poszczególnych LGD (zwłaszcza związanych ze świadczeniem usług turystycznych i gastronomicznych), lokalnych liderów, organizacji pozarządowych (w tym LGD) oraz turystów.
Projekt ma charakter innowacyjny ze względu na nowatorski sposób podejścia do promocji regionów (w oparciu o lokalne zasoby kulturowe w obszarze kultury kulinarnej) oraz zaangażowania mieszkańców w proces szkoleniowy i tworzenia nowych pomysłów na produkt lokalny. Na obszarach objętym wnioskiem nie były wcześniej przeprowadzane działania tego rodzaju. Najbliższym wydarzeniem będzie konferencja inaugurująca projekt, która odbędzie sie w Gawrych Rudzie w dniach 28 lutego i 1 marca br. LGD Lider w EGO reprezentować ma 8 osób. Ze względu na rodzaj operacji uczestnikami konferencji ze strony LGD partnerskich będą: przedsiębiorcy i inne osoby działające w branży turystycznej (właściciele gosp. agroturystycznych), przedstawiciele samorządów lokalnych i organizacji pozarządowych, twórcy ludowi, czyli grup, które mają największy wpływ na kształtowanie się gospodarki regionów oraz tworzenie produktów lokalnych w tym związanych z przetwórstwem. Konferencja będzie miała na celu poznanie się przedstawicieli partnerów ze sobą, zapoznanie zaproszonych gości z celami operacji (w tym omówione zostaną zasady promowania produktów lokalnych i tradycyjnych),terminami realizacji poszczególnych zadań, wymianę doświadczeń pomiędzy zaproszonymi gośćmi oraz promocję operacji wśród przedstawicieli mediów lokalnych. Konferencja będzie organizowana przez „Suwalsko – Sejneńską” LGD.

Jeśli ktoś jest zainteresowany proszę o zgłoszenie do biura LGD Lider w EGO w Olecku.

Download PDF
KULINARNA AKADEMIA CUDÓW – PROJEKT WSPÓŁPRACY