SIECIOWANIE JAKO NARZĘDZIE NA ROZWÓJ LOKALNY

W urzędzie gminy Świętajno we wtorek, 26 lutego br. odbyło się spotkanie z dr Leszkiem Leśniakiem, ekspertem w dziedzinie współpracy partnerskiej i sieciowania usług na obszarach wiejskich.

Tematem spotkania było „Sieciowanie jako narzędzie na rozwój lokalny”. W spotkaniu uczestniczyły osoby zainteresowane budowaniem partnerstw oraz sieci współpracy lokalnych produktów turystycznych z gminy Świętajno oraz pracownicy biura LGD Lider w EGO.

Dr Leszek Leśniak wyjaśnił na czym polega idea i cel sieciowania produktów turystycznych oraz wpływ zintegrowanych produktów turystyki na rozwój obszarów wiejskich. Swoje wyjaśnienia poparł dobrymi praktykami, czyli udanymi przedsięwzięciami budowy lokalnych partnerstw.

Poszukując lokalnych możliwości zastosowania utworzenia zintegrowanego produktu turystycznego była opracowana przed kilku laty strategia  partnerstwa na rzecz budowy Ekoszlaku Łaźna Struga. Zainteresowania podjęciem inicjatywy zbudowania była przedstawicielka Stowarzyszenia Wronki.

Pan Leszek Leśniak jest doktorem nauk humanistycznych i od 15 lat zaangażowany jest w rozwój obszarów wiejskich, w szczególności specjalizuje się w podejściu LEADER. Współpracując z ośrodkami naukowymi (w tym UJ w Krakowie i UW-M w Olsztynie) prowadzi badania społeczne dotyczące doradztwa rolniczego, rozwoju obszarów wiejskich, w tym turystyki. Przez 15 lat pracował jako główny specjalista w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie.

Download PDF
SIECIOWANIE JAKO NARZĘDZIE NA ROZWÓJ LOKALNY