KONFERENCJA INAUGURUJĄCA KULINARNĄ AKADEMIĘ CUDÓW

W dniach 28.02.-01.03.2019r. w Gawrych Rudzie w hotelu Nad Wigrami odbyła się konferencja inaugurująca projekt współpracy pn. Kulinarna Akademia Cudów. Projekt realizowany jest przez pięć lokalnych grup działania. W trakcie konferencji spotkali się przedstawiciele lokalnych grup, właściciele gospodarstw agroturystycznych z obszaru realizacji projektu.

Partnerem wiodącym jest Stowarzyszenie “Suwalsko – Sejneńska” Lokalna Grupa Działania, a partnerami: Stowarzyszenie LGD „Lider w EGO”, Stowarzyszenie  Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie” z Wysokiego Mazowieckiego, Stowarzyszenie  Lokalna Grupa Działania „Szlak Tatarski” z Sokółki oraz jedna grupa litewska, która uczestniczy w projekcie z własnych środków „Vilniaus rajono vietos veiklos grupė”.

Realizacja operacji skupiać się będzie na obszarze wspólnym dla aktywności wszystkich partnerskich LGD – turystyce opartej o dziedzictwo lokalne w zakresie kulinariów.  Bogate walory środowiska naturalnego oraz zróżnicowany i ciekawy krajobraz kulturowy terenów partnerskich LGD predestynują te obszary  do rozwoju atrakcyjnych produktów turystycznych. I właśnie w tym celu został opracowany projekt współpracy.

Projekt skierowany jest do mieszkańców obszarów działania poszczególnych LGD (zwłaszcza związanych ze świadczeniem usług turystycznych i gastronomicznych), lokalnych liderów, organizacji pozarządowych (w tym LGD) oraz turystów.

Projekt ma charakter innowacyjny ze względu na nowatorski sposób podejścia do promocji regionów (w oparciu o lokalne zasoby kulturowe w obszarze kultury kulinarnej) oraz zaangażowania mieszkańców w proces szkoleniowy i tworzenia nowych pomysłów na produkt lokalny.

Projekt realizowany będzie przez 2019 rok a zakończy dwudniową konferencją podsumowującą  w Wilnie.

W międzyczasie odbędą się dwa trzydniowe warsztaty kulinarne, z których jednym z organizatorów będzie LGD Lider w EGO. Planuje się wydawnictwo z przepisami lokalnymi oraz potrawami powstałymi w trakcie warsztatów.

Praca w grupach tematycznych w trakcie konferencji pozwoliła na wspólne omówienie i przygotowanie warsztatów.  Ustalono, że pierwszy warsztat przygotowywany przez LGD Brama na Podlasie. Będzie się skupiać na wspólnym przygotowywaniu bogactwa potraw regionu podlaskiego.

Warsztat drugi odbędzie się końcówce czerwca br., miejsce i dokładny termin podamy później. W w trakcie warsztatu zaproponujemy przygotowanie potraw z lokalnych produktów, uznaliśmy, że będą to gęsina (popularna na przedwojennych Mazurach)  i ryby.

W każdym warsztacie będą brać udział 32 osoby, z tym, że LGD Lider w EGO oddeleguje aż 10 osób! Udział w warsztatach będą mogły wziąć udział osoby związane z gastronomią, agroturystyką. Zainteresowane osoby mogą wstępnie zgłaszać się do biura LGD Lider w EGO, spośród zapisanych przeprowadzimy rekrutację. Organizatorzy nie dopuszczają udziału tych samych osób w dwóch warsztatach, więc przed zgłoszeniem należy rozważyć, który wybrać.

Download PDF
KONFERENCJA INAUGURUJĄCA KULINARNĄ AKADEMIĘ CUDÓW