MIKROGRANTY DLA ORGANIZACJI Z POWIATU OLECKIEGO

Zapraszamy przedstawicieli młodych organizacji pozarządowych, grup nieformalnych aktywnych mieszkańców na spotkanie informacyjno-szkoleniowe dotyczące mikrograntów FIO Warmia Mazury Lokalnie III, które odbędzie się  18 marca 2019 roku o godz. 13.00 w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lider w EGO” – sala konferencyjna Plac Wolności 2 w Olecku.

Celem projektu pn. WARMIA MAZURY LOKALNIE III jest aktywne i trwałe zaangażowanie mieszkańców województwa warmińsko – mazurskiego, działających w grupach nieformalnych, samopomocowych i młodych organizacjach pozarządowych i Kół Gospodyń Wiejskich w życie publiczne i działania poprawiające warunki życia, poprzez wsparcie inicjatyw oddolnych służących działaniom na rzecz dobra wspólnego.

Można pozyskać od 2.000 zł do 5.000 zł na działania w swoich miejscowościach.

Więcej na stronie www.stopa.org.pl

I http://warminskizakatek.com.pl/wz3/index13.php?site=fio/artykul&cat=4&art=538

Prosimy o zgłaszanie mailowe na pawelwilk8@o2.pl

Zapraszamy!

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lider w EGO”,

Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych Stopa

Download PDF
MIKROGRANTY DLA ORGANIZACJI Z POWIATU OLECKIEGO