KONFERENCJA „KSZTAŁTOWANIE OFERTY TURYSTYCZNEJ REGIONU WARMII I MAZUR”

11 kwietnia 2019r. w Centrum Wdrażania Promocji i Innowacji w Olsztynie odbyła się konferencja pn. „Kształtowanie oferty turystycznej regionu Warmii i Mazur”. Poruszono tematy związane z formami promocji wykorzystującej nowoczesną technologię, integracją branży turystycznej, tworzeniem marki regionu oraz narzędziami skutecznej sprzedaży w turystyce.

Do udziału w konferencji zaproszono przedstawicieli lokalnych samorządów, touroperatorów, gestorów bazy noclegowej, reprezentantów i członków klastrów turystycznych, przedstawicieli lokalnych organizacji turystycznych, lokalnych grup działania, organizacji pozarządowych oraz sfery naukowej.

Organizatorem konferencji był samorząd województwa warmińsko-mazurskiego.

Konferencję otworzyła Jolanta Piotrowska- członek Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Odniosła się w swojej wypowiedzi do trzech kadencji burmistrza w jednym z najbardziej turystycznych miast województwa – Giżycka. Stwierdziła, że nasz region „skazany jest na turystykę” i musimy podnosić jakość usług i zwiększać ofertę turystyczną.

W dalsze j części konferencji wystąpili:

– dr hab. Magdalena Kachniewska, SGH Warszawa, z referatem „Pieczątki, tokeny i poszukiwanie skarbów: dlaczego mechanizm gry warto stosować w turystyce”.

– Krzysztof Piech, prof. Uczelni Łazarskiego w Warszawie „Technologia BLOCKCHAIN w turystyce”,

– dr Marek Maruszczak, prezes firmy Slavic Monsters „Promocja poprzez geocaching”. Dr M. Maruszczak zaprezentował aplikację “Misja Kopernik” Działa ona bardzo podobnie do słynnych PokemonGo!, ale polega na odnajdowaniu przedmiotów związanych z Mikołajem Kopernikiem. Niestety aplikacja działa na razie tylko w Olsztynie, Lidzbarku Warmińskim, Pasłęku i Fromborku. Wystarczy zeskanować QR-kod i wędrować po mieście. W nagrodę można zrobić “selfi” z wirtualnym Kopernikiem w okolicach jego ławeczki na Starym Mieście w Olsztynie.

– Stanisław Czachorowski, dr hab. prof. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie „Tworzenie marki regionu – wspólny wysiłek i wspólne korzyści”,

– Andrzej Kindler, wiceprezes Polskiej Izby Turystyki, „Integracja w branży turystycznej”

– mgr Anna Para, specjalista w dziedzinie ekonomii, zarządzania i turystyki, „Luki kompetencyjne pracowników branży hotelowej”,

– Hanna Burno, prezes Extrainhotel sp. z o.o., „Narzędzia skutecznej sprzedaży w turystyce”.

Download PDF
KONFERENCJA „KSZTAŁTOWANIE OFERTY TURYSTYCZNEJ REGIONU WARMII I MAZUR”