SZKOLILI SIĘ Z AGROTURYSTYKI

W piątek, 12 kwietnia w oleckim oddziale Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego odbyło się seminarium na temat “Formalno-prawne aspekty prowadzenia działalności agroturystycznej”. Wzięło w nim udział ponad 30 osób z terenu mazurskich powiatów, które prowadzą albo chcą prowadzić działalność agroturystyczną.

Spotkanie to otworzył dyrektor oddziału W-MODR-u w Olecku Robert Nowacki. Spotkanie prowadziła Maria Kapuścińska. Najpierw głos zabrała Małgorzata Dąbek i Ewelina Daniłowicz z Państwowej Stacji sanitarno-Epidemiologicznej w Olecku. Karol Sus z PZDR-u Olecko, opowiedział o rolniczym handlu detalicznym. Dariusz Budka z Urzędu Skarbowego w Olecku przedstawił prawno-podatkowe uwarunkowania prowadzenia działalności agroturystycznej.

Na koniec seminarium Jadwiga Weisbrod z W-MODR-u omówiła możliwości finansowania pozarolniczej działalności gospodarczej i inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub w ich rozwój w ramach PROW 2014-2020.

(Przedruk z Gazety Olsztyńskiej)

Download PDF
SZKOLILI SIĘ Z AGROTURYSTYKI