REKRUTUJEMY NA WARSZTATY KULINARNE!

Lokalna Grupa Działania „Lider w EGO” zaprasza do udziału w warsztatach kulinarnych, które są organizowane w ramach projektu „Kulinarna Akademia Cudów”, realizowanego we współpracy czterech lokalnych grup działania.

Udział mogą zgłaszać przedsiębiorcy i inne osoby działające w branży turystycznej (właściciele gosp. agroturystycznych, restauratorzy, przedstawiciele samorządów lokalnych i organizacji pozarządowych, twórcy ludowi, przedstawiciele instytucji kulturalnych) – mieszkańcy obszaru objętego naszym działaniem, czyli powiatów ełckiego (z wyjątkiem miasta Ełku), oleckiego i gołdapskiego lub osoby prowadzące działalność na tym obszarze..

LGD Lider w EGO może reprezentować po 10 osób. Warsztaty będą trwały trzy dni. Organizatorzy zapewniają: zwrot kosztów dojazdu, noclegi, wyżywienie. Szkolenia będzie prowadziła osoba mająca duże doświadczenie szkoleniowe w branży kulinarnej. Osoba może wziąć udział tylko w jednej edycji warsztatów!

Celem warsztatów będzie nie tylko zdobycie nowych umiejętności kulinarnych ale również umożliwi spopularyzowanie turystycznych, opartych na zasobach lokalnych walorów obszaru, promocję istniejących atrakcji, produktów turystycznych oraz ożywienie aktywności i integracji mieszkańców poprzez zaangażowanie liderów społeczności lokalnych w proces promocji obszarów partnerskich, wymianę doświadczeń.

Warsztaty kulinarne będą przeprowadzone w dwóch edycjach.

  1. Pierwszy odbędzie się w Ciechanowcu w województwie podlaskim w dniach 28-30 maja 2019 roku. Warsztaty zostaną przeprowadzone w 3 blokach tematycznych :

„ Kuchnia Kresowa II RP”

„ Kuchnia regionów przygranicznych Podlasia”

„Kuchnia regionów przygranicznych Podlasia cz.2”

  1. Drugi warsztat odbędzie się w Ełku w dniach 26-28 czerwca br. Warsztaty zostaną przeprowadzone również w 3 blokach tematycznych :

„ Kuchnia Warmii i Mazur – 8 h

„ Kuchnia fusion – łączenie smaków regionów” – 8h

„Tworzymy nowy produkt lokalny ”- 4h

Zapraszamy do zgłaszania się poprzez załączony formularz rekrutacji, który należy dostarczyć elektronicznie lub osobiście do biuro LGD Lider w EGO.

Formularz rekrutacyjny

 

Download PDF
REKRUTUJEMY NA WARSZTATY KULINARNE!