Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego wystąpił z bardzo cenną inicjatywą ogłaszając nabór gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, które utworzyły sołectwa, do współpracy w obszarze modernizacji terenów wiejskich z zastosowaniem metody odnowy wsi. Inicjatywa służy wdrażaniu Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025.
Zaproszenie do współpracy dotyczy społeczności wiejskich województwa warmińskomazurskiego. Mogą w nim uczestniczyć wszystkie sołectwa z terenu województwa warmińsko-mazurskiego. Zainteresowane sołectwa za pośrednictwem gminy mogą złożyć formularz zgłoszeniowy po zaakceptowaniu koncepcji współpracy przez radę gminy/miejską.
Każda gmina wiejska i miejsko-wiejska województwa warmińsko-mazurskiego może zgłosić maksymalnie 1 sołectwo.
Korzyścią dla gminy i zgłoszonego sołectwa jest możliwość wzięcia udziału przez reprezentantów sołectwa i pracownika urzędu gminy w bezpłatnych szkoleniach na temat tworzenia planów odnowy miejscowości i animacji, a także możliwość udziału w innych inicjatywach w kolejnych latach, które będą dedykowane społecznościom terenów wiejskich w miarę możliwości budżetowych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Więcej o ofercie wspópracu można przecztać TU.

Oferta skierowana jest dla aktywnych sołectw i liderów lokalnych w tych sołectwach, ale zgłoszenie musi być dokonane przez gminę!

 

 

Download PDF
ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE ODNOWY WSI