Prowadzenie księgowości jest obowiązkiem każdej działającej organizacji pozarządowej. Jak robić to prawidłowo, nie popełniać błędów, na co uważać? Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Ełku zaprasza organizacje pozarządowe z subregionu ełckiego na szkolenie otwarte z księgowości.

Temat szkolenia:

„ABC księgowości w organizacjach pozarządowych”

Termin i miejsce:
8-9.06.2019 (sobota, niedziela),
Centralny Ośrodek Sportu w Giżycku, ul. Moniuszki 22

Zakres tematyczny szkolenia:
– Podstawowe akty prawne w działalności organizacji;
– Podstawowe dokumenty regulujące działalność organizacji pod kątem finansowym;
– Sprawozdawczość finansowa organizacji;
– Rodzaje dokumentów księgowych i sposób ich opisywania;
– Ewidencja zdarzeń gospodarczych;
– Zatrudnianie w NGO.

Grupa odbiorców szkolenia:
Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli organizacji pozarządowych, chcących ekonomizować swoją działalność, osób/grup zainteresowanych tworzeniem przedsiębiorstw społecznych i podmiotów ekonomii społecznej zainteresowanych poszerzeniem wiedzy z zakresu księgowości w NGO.

Tryb zgłoszeń:
Aby się zgłosić należy do dnia 5 czerwca br. (do godziny 16.00) wysłać formularz zgłoszeniowy dostępny poniżej na adres: paulina.szczesna@adelfi.pl lub dostarczyć osobiście na adres: Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, ul. Małeckich 3/24, 19-300 Ełk.
Organizator zapewnia wyżywienie oraz materiały dydaktyczne.

Download PDF
ABC KSIĘGOWOŚCI W ORGANIZACJACH POZARZĄDOWYCH – ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE OTWARTE