PONAD 2 MLN NA TERENY ZIELONE W OLECKU!

Na podstawie informacji z  https://um.olecko.pl :

Nasz wniosek pn. „Zwiększenie ochrony bioróżnorodności na obszarze miasta Olecko” znalazł się wśród 10 dofinansowanych projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Idąc obok skweru na ulicy Młynowej, czy stawu na ulicy Wojska Polskiego, mało kto zdaje sobie sprawę, że te czasem niewielkie skrawki zieleni w mieście zamieszkuje kilkadziesiąt gatunków ptaków i zwierząt. W wykonanej ekspertyzie przyrodniczej opisano zamieszkałe na miejskich terenach zielonych gatunki ptaków, ssaków i płazów. Na tej podstawie powstał projekt pn. „Zwiększenie ochrony bioróżnorodności na obszarze miasta Olecko” – mówi Karol Sobczak – W ramach projektu uporządkujemy i zagospodarujemy dziewięć terenów zielonych, wykonamy nowe nasadzenia, ustawimy budki lęgowe i hotele dla owadów. Nie jesteśmy w stanie przetrwać w oderwaniu od przyrody, choć czasem nie zdajemy sobie z tego sprawy. Dlatego tereny wzbogacone zostaną także o ławki czy altany, aby mieszkańcy mogli w pełni korzystać z walorów przyrodniczych naszego miasta.

Celem projektu jest wykorzystanie potencjału terenów zielonych w Olecku jako miejsca wypoczynku i rekreacji oraz aktywnej ochrony środowiska. Projektem objęte zostaną tereny zielone:

– na ul. Młynowej (skwer przy rzece);
– na ul. Wojska Polskiego (teren wokół stawu);
– na Os. Siejnik (teren wokół stawu, teren zielony przy stacji paliw);
– na ul. Orzeszkowej (staw i teren przyległy);
– przy szosie do Krupina;
– na ul. Letniej (Aleja 450-lecia Olecka)
– na ul. Park (tereny zielone pomiędzy stadionami, oraz teren między obozowiskiem a kąpieliskiem miejskim).

W wyniku realizacji projektu powstaną 4 ścieżki edukacyjne, cały obszar terenów rekreacyjno-wypoczynkowych przystosowany będzie do ruchu osób niepełnosprawnych. Obszary zielone położone na terenie parku przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji będą monitorowane przez 2 kamery.

W projekcie przewidziano także kampanię edukacyjną z zakresu ochrony przyrody i ekologii z elementami promocji, mającą na celu zaznajomienie z walorami przyrodniczymi naszego miasta, pokazanie miejsc szczególnie atrakcyjnych pod względem bioróżnorodności – ich ochrona i promocja, przedstawienie różnych funkcji ekosystemów i sposób ich ochrony. Celem wszystkich działań jest przede wszystkim uświadomienie mieszkańcom bezcennych korzyści, jakie czerpiemy z otaczającej nas przyrody i wzrost poczucia odpowiedzialności za jej ochronę.

Całkowita wartość projektu: 2 833 165,48 zł
Wnioskowana kwota dofinansowania: 2 402 708,16 zł (85%)

- na ul. Młynowej (skwer przy rzece);

Na ul. Młynowej (skwer przy rzece).

- na ul. Wojska Polskiego (teren wokół stawu);

Na ul. Wojska Polskiego (teren wokół stawu).

- na ul. Orzeszkowej (staw i teren przyległy);

Na ul. Orzeszkowej (staw i teren przyległy).

Download PDF
PONAD 2 MLN NA TERENY ZIELONE W OLECKU!