Uprzejmie informuję, że Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa w ramach planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich planuje organizację wizyty studyjnej dla Lokalnych Grup Działania. Celem wizyty będzie poznanie dobrych praktyk w zakresie funkcjonowania gospodarstw opiekuńczych w województwie kujawsko-pomorskim oraz działalności inkubatora kulinarnego.

Wizyta planowana jest w terminie 12-14 sierpnia 2019 roku.

W związku z powyższym proszę o zgłaszanie się osób chętnych do wyjazdu do dnia 5 lipca br. do LGD “Lider w EGO”. Zgłoszenia należy dokonać osobiście, gdyż należy wypełnić oświadczenie RODO. W wyjeździe mogą nas reprezentować trzy osoby.

Download PDF
WIZYTA STUDYJNA