DŹWIĘKI DUSZY

 „Ze wszystkich dźwięków świata, najważniejsze dla mnie są dźwięki duszy” (Kari Sal).
W piątek 5 lipca b.r. w Kościele pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Ostrymkole wystąpili młodzi polscy muzycy jazzowi –  Kari Sal (Karina Bałdych) wraz z towarzyszącymi jej instrumentalistami: Michał Salamon – pianino, Andrzej Święs – kontrabas, Antoni Wojnar – perkusja. To zjawiskowe wydarzenie muzyczne, rozpoczęło tegoroczne obchody Dni Prostek.

Koncerty promował debiutancki album Kari Sál zatytułowany “Betesda”, inspirowany malarstwem, Bieszczadami i podróżą do Islandii. Wydarzenie spotkało się z dużym zainteresowaniem. W pięknej scenerii XVII-wiecznego kościółka, licznie zgromadzeni goście, ze skupieniem wysłuchali zachwycających dźwięków  uduchowionej „Betesdy”.  Muzyki łączącej ciepły, kojący głos Kari Sal z  dojrzałymi  i harmonicznie spójnymi kompozycjami jazzowymi. Kunsztowne wykonanie, znakomici muzycy tworzący akompaniament i ich zaangażowanie twórcze sprawiły, że w ocenie słuchaczy, piątkowy koncert był wyjątkowym przeżyciem artystycznym. Potwierdziły to owacje i gratulacje złożone na ręce muzyków.

Inicjatorem wydarzenia było Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Nasze Prostki”  w partnerstwie z gminą Prostki oraz Parafią Rzymskokatolicka pw. Św. Antoniego z Padwy w Prostkach. Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie koncertu, zorganizowanego w ramach projektu: „Prostkowskie wieczorki z kulturą”. Projekt dofinansowano ze środków budżetu gminy Prostki w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań własnych gminy Prostki w roku 2019.

Wydarzenie było okazją do zaprezentowania postępów prac związanych z remontem zabytkowych organów znajdujących się w kościele. Przedsięwzięcie to realizowane jest w ramach projektu pn.: „Przeprowadzenie prac konserwatorskich prospektu organowego i remont zabytkowych organów piszczałkowych w Kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Ostrymkole”, którego beneficjentem jest Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Antoniego z Padwy w Prostkach.

Inwestycja objęta jest dofinansowaniem z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, w ramach inicjatywy LEADER.

Download PDF
DŹWIĘKI DUSZY