Od 7 września gminy mogą składać wnioski na dofinansowanie budowy publicznych hotspotów w konkursie „Internet dla każdego”. Jak podało Ministerstwo Cyfryzacji, na projekt przeznaczono 120 mln zł. Kwota ta pozwoli na utworzenie 19 tys. nowych punktów z bezpłatnym WiFi.

Konkurs jest skierowany do gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z całej Polski. To przede wszystkim one borykają się bowiem z brakiem ogólnodostępnej sieci – poinformował minister cyfryzacji Marek Zagórski.

W konkursie ma obowiązywać bardzo uproszczona procedura. Gminy mogą ubiegać się o dofinansowanie (bon) na budowę publicznych hotspotów na swoim terenie. Maksymalna kwota indywidualnego dofinansowania to 64 368 zł. Środki pokryją koszty instalacji hotspotów, ale utrzymanie infrastruktury i przepustowości będzie już zadaniem gmin. Dzięki konkursowi każda z nich zostanie wyposażona w przynajmniej 10 punktów z WiFi o prędkości na poziomie 30 Mb/s.

Download PDF
INTERNET DLA KAŻDEGO. KONKURS NA HOTSPOTY