WARMIŃSKO-MAZURSKIE DOŻYNKI WOJEWÓDZKIE

Jak co roku, w Muzeum Budownictwa Ludowego – Parku Etnograficznym w Olsztynku, odbyły się 22 września br. dożynki wojewódzkie, na które zaprosił osoby związane z rolnictwem i obszarami wiejskimi.

Części oficjalnej towarzyszył występ Zespołu Pieśni i Tańca „Jedwabno” z obrzędem dożynkowym oraz wystąpienia Marszałka Gustawa Marka Brzezina oraz zaproszonych gości.

Jak każdego roku i tym razem dożynkom towarzyszyły konkursy na wieńce dożynkowe i stoisko kół gospodyń wiejskich.

W konkursie na wieniec wzięło ich udział blisko 50. Obszaru EGO reprezentowały: Banie Mazurskie, Bogusze gm. Prostki i gm. Ełk. Wieniec z Bań Mazurskich zdobył nagrodę specjalną (I miejsce zdobył wieniec z Rostek gm. Pisz) a wyróżnienie Bogusze!

W konkursie na stoisko dożynkowe brało udział ponad 10 kramów, z których pierwsze miejsce zdobyło stoisko Koła gospodyń wiejskich Stradunianki! To olbrzymi sukces, gdyż koło w Stradunach działa od niecałego roku, ale jest coraz aktywniejsze i uczestniczy w różnych konkursach na szczeblu gminy i powiatu. Teraz przyszedł sukces na szczeblu województwa!

Lokalna Grupa Działania „Lider w EGO” w ramach działań aktywizacyjnych zaproponowała chętnym przejazd na dożynki. Z naszej ofert skorzystały osoby ze Stradun, gm. Ełk oraz Prostek.

To nie wszystko na temat naszego obszaru. Starościną dożynek była Katarzyna Wiśniewska z Sokółki w gminie Prostki.

Download PDF
WARMIŃSKO-MAZURSKIE DOŻYNKI WOJEWÓDZKIE