NABÓR W PROGRAMACH AGROENERGIA i MÓJ PRĄD
Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie  zaprasza do korzystania z doradców w zakresie pozyskiwania dofinansowań w dwóch programach Agroenergia i Mój Prąd!

– AGROENERGIA
Agroenergia to program zatwierdzony przez Ministra Środowiska oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, którego celem jest kompleksowe wsparcie związane z ograniczeniem negatywnego wpływu na środowisko przez prowadzoną działalność rolniczą.
Więcej szczegółów na stronie: https://wmodr.pl/informacje/865

– MÓJ PRĄD
Program ten stanowi unikatowy w Polsce, instrument dedykowany wsparciu rozwoju energetyki prosumenckiej, a konkretnie wsparcia segmentu mikroinstalacji fotowoltaicznych (PV). Wdrożenie niniejszego programu przyczyni się m.in. do spełnienia międzynarodowych zobowiązań Polski w zakresie rozwoju energetyki odnawialnej, poprawy jakości powietrza (zwłaszcza na obszarach słabo zurbanizowanych) oraz zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego.
Więcej szczegółów na stronie: https://wmodr.pl/informacje/929

Download PDF
NABÓR W PROGRAMACH AGROENERGIA i MÓJ PRĄD