QUESTY – WYPRAWY ODKRYWCÓW – NOWOCZESNA EDUKACJA I PROMOCJA

Fundacja Mapa Pasji i Fundacja Calamita realizujące program „Questy – Wyprawy Odkrywców”, zorganizowały ogólnopolską konferencję na temat możliwości wykorzystania questów w edukacji szkolnej oraz promocji turystycznej miejscowości i regionów. Konferencja odbyła się w Krakowie, wzięli w niej udział Jarosław Franczuk – Prezes LGD oraz Janusz Hendzel – Skarbnik.

 

Pod tajemniczym słowem QUEST kryje się rodzaj bezpłatnej gry terenowej polegającej na poszukiwaniu skarbu, która jest dostępna w każdej chwili, ponieważ nie wymaga organizacji czy obsługi – by dobrze się bawić i uczyć, wystarczy ulotka z tekstem lub aplikacja mobilna. Questy są doskonałym materiałem do prowadzenia lekcji w terenie, w formie pasjonującej zabawy. Questy to również świetny i tani sposób na rozwijanie turystyki aktywnej i promowanie regionu poprzez sieć kilkuset typu tras w całej Polsce (więcej informacji na stronie: www.questy.com.pl).

Jest też atrakcyjnym sposobem prezentacji, udostępniania i interpretacji dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, który może być one wykorzystany zarówno w edukacji regionalnej, jak i przy tworzeniu atrakcji turystycznych, w tym ekomuzeów czy zielonych szlaków.

Głównym celem tworzenia questów jest zwrócenie uwagi na wyjątkowe elementy i historie związane z lokalnym dziedzictwem przyrodniczym i kulturowym. Ważne jest odkrycie niezwykłego charakteru przestrzeni, w której się żyje – jej genius loci, poprzez zwrócenie uwagi na, często z pozoru zupełnie zwyczajne, codziennie mijane miejsca i dostrzeżenie w nich wyjątkowości, wartości i atrakcyjności.

Konferencja skierowana była do przedstawicieli samorządów, lokalnych grup działania, szkół, bibliotek, ośrodków kultury, parków krajobrazowych i narodowych, nadleśnictw i innych instytucji działających na rzecz rozwoju turystyki, edukacji i promocji regionów. Zapraszamy także osoby indywidualne – pasjonatów questów, którzy chcą się włączyć w rozwój programu, podzielić się swoimi doświadczeniami i pomysłami.

Lokalna Grupa Działania “Lider w EGO” poszukuje miejsc, w których zorganizowane są questy i gry terenowe na obszarze działania, czyli gmin powiatów ełckiego, gołdapskiego i oleckiego, gdyż chcemy wydać lokalną Księgę Questów z zainteresowane osoby i stowarzyszenia przeszkolić w ich przygotowaniu.

Download PDF
QUESTY – WYPRAWY ODKRYWCÓW – NOWOCZESNA EDUKACJA I PROMOCJA