UROCZYSTOŚĆ PODPISANIA UMÓW O PRZYZNANIU POMOCY

W Siedlisku Morena w Jeziorowskich gm. Stare Juchy 19 grudnia 2019 roku odbyło się uroczyste podpisanie umów o przyznaniu pomocy w zakresie działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” dla poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

Uroczystość odbyła się na obszarze LGD „Lider w EGO”, gdyż wśród podpisujących umowy było aż 8 osób, które otrzymały 100 tysięczną premię na rozpoczęcie działalności oraz 3 firmy na rozwój działalności gospodarczej. Ponadto w uroczystości wzięły udział 2 osoby z innych grup działania.

Uroczystość otworzył Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin, który przywitał zebranych oraz przedstawił główne problemy województwa w obecnym i przyszłym okresie programowania unijnego.

W dalszej części Prezes LGD „Lider w EGO” Jarosław Franczuk zaprezentował funkcjonowanie stowarzyszenia, koncentrując się na celach działania, dotychczasowych naborach i efektach w postaci utworzonych nowych firm, wsparciu dla funkcjonujących przedsiębiorstw oraz utworzonych miejscach pracy. Prezentacji towarzyszyła mapa EGO z zaznaczonymi miejscami, w których zrealizowano już projekty ze wsparciem LGD.

Zaprezentował również jeden ze zrealizowanych projektów Fundacji Mazury Garbate ProBono Humanis pod nazwą „Cykl działań informacyjnych i szkoleń prezentujących wpływ zanieczyszczeń powietrza na degradację przyrody i zmiany klimatyczne”, którego celem była poprawa stanu ogólnej i niekomercyjnej infrastruktury na terenie LGD Lider w EGO. Szczegółowo o operacji opowiedział jej wiceprezes ksiądz Jarosław Stopko.

W ramach projektu zamontowane zostały czujniki monitorujące stan powietrza w szkołach:

Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Sokółkach;

Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kowalach Oleckich;

I Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kochanowskiego w Olecku.

Mierzą one poziom cząsteczek PM2,5 i PM10, SO2, NO2, O3, temperaturę, wilgotność i ciśnienie. Dane są odświeżane co godzinę i są zapisywane w sieci, dzięki czemu można sięgnąć do danych historycznych.

Kolejny element programu były szkolenia edukacyjne zrealizowane w Liceum Ogólnokształcącym (Olecko) i 9 szkołach podstawowych powiatu oleckiego, jak również w siedzibie Fundacji.

Zajęcia objęły uczniów pochodzących ze Świętajna, Cichego, Kukowa, Niemst, Dunajka, Pietrasz, Połomu, Chełch i Jurkowa, a więc osiedli / wsi popegeerowskich.

Fundacja przygotowała ponadto:

Scenariusze lekcji dla szkół podstawowych i średnich, poświęcone zmianom klimatu. Opracowania dedykowane są uczniom klas 6-8 oraz klas licealnych. Dodatkowo do scenariuszy lekcji przygotowano zestawy ćwiczeń utrwalających uzyskana wiedzę oraz przyuczających do codziennych proekologicznych zachowań rodziny uczniów. Ćwiczenia zapoznają uczniów z możliwością dostępu oraz wynikami pomiaru powietrza na terenie, na którym żyją.

Na stronie projektu znajdują się plakaty edukacyjne na temat zmian klimatycznych, źródeł zanieczyszczenia powietrza oraz sposobu korzystania z czujników (dostępne do pobrania w zakładce „Materiały”);

Więcej informacji można znaleźć oraz pobrać na stronie projektu: https://oddychajnamazurach.pl/

LGD „Lider w EGO” zaprosiła do zaprezentowania artystycznego programu zespół pod kierunkiem Emiliana Mankiewicza, w składzie Emilian Mankiewicz (lider, piano), Patrycja Januszkiewicz (śpiew) oraz  Karolina Kostko (cymbały wileńskie, skrzypce).

Muzycy, którzy na co dzień współpracują z domami kultury w powiecie ełckim, odtwarzają dawne pieśni we własnej aranżacji i interpretacji dodając lekki szlif jazzowy.

Po tej części przystąpiono do najważniejszego wydarzenia – podpisania umów. Marszałek Gustaw Brzezin podpisywał po kolei umowy z każdym beneficjentem , po czym na mapie obszaru EGO „dowieszano bombki” w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej na mapie, a każdy z beneficjentów krótko przedstawił założenia swojego projektu.

Na koniec w związku ze zbliżającymi się Świętami oraz Nowym Rokiem, Marszałek Województwa Gustaw Marek Brzezin złożył życzenia uczestnikom, a szczególnie beneficjentom.

Download PDF
UROCZYSTOŚĆ PODPISANIA UMÓW O PRZYZNANIU POMOCY