Od 20 do 200 tys. zł. dotacji na wspieranie aktywności seniorów – to kwota jaką można zyskać w tegorocznej edycji Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych (ASOS).  Oferty można składać do końca stycznia, o wsparcie mogą ubiegać się m.in. stowarzyszenia JST.

ASOS to program na lata 2014-2020, którego celem jest wspieranie szeroko pojętej aktywności społecznej seniorów. Finansowane mogą być z niego m.in. działania edukacyjne, integracja wewnątrz i międzypokoleniowa, usługi społeczne dla osób starszych.

“Spotykamy się z ludźmi, rozmawiamy z nimi i poznajemy ich potrzeby. Wiemy, że polscy seniorzy chcą być aktywni i chętnie korzystają z różnego rodzaju warsztatów, zajęć – sportowych, kulturalnych, edukacyjnych, uczą się korzystać z komputera, internetu, realizują się w sztuce. Takich aktywności jest oczywiście wiele, wiele więcej. Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 to odpowiedź na realne zapotrzebowanie seniorów” – mówi szefowa MRPiPS.

“Dzisiaj ogłaszamy start konkursu ofert do programu ASOS edycji na rok 2020” – poinformowała minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg.

Cały budżet programu na rok 2020, podobnie jak w latach poprzednich, to 40 mln zł. Wysokość jednostkowej dotacji, o którą można się ubiegać, wynosi od 20 tys. zł do 200 tys. zł. Wymagany wkład własny to co najmniej 10 proc. wartości dotacji. Jak podkreśla MRPiPS, za wkład własny uznaje się zarówno wkład finansowy, jak i osobowy.

Program ASOS adresowany jest przede wszystkim do lokalnych organizacji pozarządowych, ale o dofinansowanie ubiegać mogą się też m.in. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.

Ofert można składać od 8 do 31 stycznia 2020 r. do godz. 16.00, wyłącznie w wersji elektronicznej wypełnioną w Generatorze Ofert dostępnym na stronie asos2020.mpips.gov.pl/.

Jak podsumowuje MRPiPS, w latach 2016-2019 w całej Polsce w ramach Programu ASOS sfinansowanych zostało ponad 1400 projektów, z których skorzystało prawie 608 tys. osób – w tym 38,5 tys. osób z niepełnosprawnościami.

“Gorąco zachęcam do składania ofert w konkursie. Doświadczenie z poprzednich lat pokazuje, że realizowane projekty są niezwykle wartościowe i seniorzy chętnie w nich uczestniczą. Bardzo zależy nam, by osoby starsze miały szansę i przestrzeń do aktywności. Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 daje takie możliwości” – mówi minister Maląg.

Download PDF
ASOS 2020. Do końca stycznia można wnioskować o dotacje z programu ASOS 2020