Pod tą dziwną nazwą kryje się obowiązek Lokalnych Grup Działania do stałego monitorowania i ewaluowania stanu wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność. Inaczej mówiąc, prowadzimy ciągłe badanie i analizowanie tego, jak wdrażane są środki unijne na rozwój obszarów wiejskich za naszym pośrednictwem, czy osiągamy zaplanowane cele, czy docieramy z informacją do mieszkańców obszaru,  a także czy realizowana przez nas Strategia wymaga aktualizacji i dostosowania do zmieniających się warunków społeczno – gospodarczych. Właśnie warsztat refleksyjny jest jedną z metod ewaluacji wewnętrznej.

Zapraszamy członków LGD „Lider w EGO” do udziału w trzecim warsztacie refleksyjnym. Warsztat zaplanowaliśmy na dzień 7  lutego 2020 r. o godzinie 11:00 w Olecku w Mazurskim Dworze (Siejnik). Chętni do uczestnictwa powinni zgłosić telefonicznie 8761101183 lub  e-mailem: biuro@liderwego.pl

Wspólnie spędzony czas będzie poświęcony wielokierunkowemu podsumowaniu dotychczasowej działalności LGD – wskaźnikom ekonomicznym, ale też podmiotowej stronie naszej działalności – sukcesom, problemom, rozwiązaniom – zarówno tym, które zastosowaliśmy, ale też tym, których szukamy na przyszłość. Cel spotkania zostanie zrealizowany jeśli włączą się Państwo aktywnie do  udziału  w tworzenie opinii i formułowanie wniosków. Jak zawsze postaramy się stworzyć przyjazną  atmosferę i dobre warunki do pracy, a w zamian liczymy na obecność i życzliwe wsparcie. W załączeniu scenariusz warsztatu refleksyjnego.

Download PDF
WARSZTAT REFLEKSYJNY