KONKURS NA WSPARCIE LOKALNYCH OŚRODKÓW WIEDZY I EDUKACJI (LOWE)
Pod koniec stycznia 2020 ruszył konkurs na wsparcie LOWE (Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji), które będą tworzone przy szkołach i prowadziły działania adresowane do osób dorosłych, skierowane na rozwój ich kompetencji. 
 
Brzmi to dość ogólnie, ale dzięki temu można zaplanować w projekcie wiele różnorodnych działań, np. skierowanych do seniorów, do rodziców uczniów ze szkoły oraz do pozostałych mieszkańców gminy. Ważne, żeby odbiorcami LOWE były różnorodne grupy i środowiska, nie tylko jedna np. rodzice. W projekcie jest przyjęty wskaźnik dla każdego LOWE – 200 uczestników działań LOWE (oznacza to że 200 osób musi wziąć udział w choć 1 działaniu: szkoleniu, cyklu zajęć).
 
W konkursie, w którym nasze stowarzyszenie (Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych STOPA) jest partnerem, zaś liderem – Ogólnopolski Operator Oświaty z Poznania, wyłonionych zostanie 20 LOWE i każdy z nich może uzyskać dotację w wysokości do 250.000 zł na roczne działania na rzecz podnoszenia kompetencji osób dorosłych.
 
Wnioski można składać do 5 marca 2020 r. Sam wniosek jest dość prosty, ale wymaga przygotowania wstępnej diagnozy (pokazującej potrzeby różnych grup w społeczności wokół szkoły), opisania potencjału środowiska i potencjału szkoły oraz oferty działań dla dorosłych (wynikającej z potrzeb wcześniej opisanych). 
Uwaga! Wniosek składa organ prowadzący i może on dotyczyć tylko 1 szkoły w danej gminie.
 
W załączeniu przesyłam broszurę informacyjną o projekcie oraz opis modelu LOWE, który przygotowany został przez MEN. Polecam tę lekturę – choć jest obszerna, to wyczerpuje opis możliwych działań LOWE, jego struktury, współpracy z otoczeniem, sposobów prowadzenia diagnozy itp. Jest to bardzo cenny materiał.
 
Zachęcam też do kontaktu, zarówno do mnie, jak i bezpośrednio do Ogólnopolskiego Operatora Oświaty (dane w broszurze) – jeżeli mają Państwo pytania, proszę nie wahać się i kontaktować telefonicznie lub e-mailowo.
Iwona Olkowicz, ekspert ds. LOWE
Download PDF
KONKURS NA WSPARCIE LOKALNYCH OŚRODKÓW WIEDZY I EDUKACJI (LOWE)