WARSZTAT REFLEKSYJNY ZA NAMI

Z zaproszenia na warsztat refleksyjny, które zamieściliśmy na stronie liderwego.pl, skorzystało blisko 30 osób. Odbył się on w Mazurskim Dworze w Siejniku w piątek 7 lutego. Warsztat odbył się według scenariusza zaproponowanego przez p. Mariusza Wachowicza, socjologa, który poznał już naszą LGD w poprzednich dwóch przeprowadzonych warsztatach.

Przede wszystkim dyskutowaliśmy nad realizacją finansową i rzeczową Lokalnej Strategii Rozwoju, przebiegała zgodnie z planem i można ją uznać za zadowalającą?

Ponadto, czy przyjęty system wskaźników sprawdza się i dostarcza wszystkich potrzebnych informacji oraz czy jakość projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych jest zadowalająca? W jakim stopniu jakość składanych projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych wpływa na osiąganie wskaźników w zaplanowanym czasie?

Ocenialiśmy również  stosowane kryteria wyboru projektów: czy spełniają swoją rolę? Czy są jednoznaczne, obiektywne, czy pozwalają wybrać najlepsze wnioski? Czy wnioskodawcy zgłaszają wątpliwości odnośnie kryteriów, jakie? Co można zrobić, żeby poprawić katalog kryteriów?

Na koniec podsumowaliśmy dyskusję i podjęliśmy decyzję o koniecznych zmianach w LSR, aby skutecznie zakończyć działalność oraz wykonać wskaźniki, które wynikają z umowy na jej realizację.

Wnioski zostaną przekazane dla Zarządu LGD, który powinien zgodnie z procedurą dokonać aktualizacji strategii.

Do końca miesiąca zostanie wykonane sprawozdanie z warsztatu refleksyjnego oraz przedstawione rekomendacje, które zamieścimy w celu zapoznania się. Jednocześnie przypominam o prośbie dotyczącej wypełnienia ankiet.

Download PDF
WARSZTAT REFLEKSYJNY ZA NAMI