Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku zaprasza wszystkich zainteresowanych w szczególności osoby młode do 29 roku życia na webinarium „Fundusze Europejskie na aktywizację młodych

Termin: 30 czerwca 2020 r. w godzinach  10:00- 10:40

Miejsce: Platforma Cisco Webex Meetings (uczestnik otrzyma drogą elektroniczną potwierdzanie oraz zaproszenie do udziału w webinarium)

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest:

Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego  na adres: lpielk@warmia.mazury.pl do 26 czerwca 2020 r. do godz. 14.00 i otrzymanie potwierdzenia mailowego od organizatora. Link do webinarium zostanie wysłany w osobnej wiadomości najpóźniej w dniu wydarzenia (30 czerwca 2020 r.).

W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę webinarium.

Więcej informacji

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku: tel. 87 610 07 77, 87 734 11 10/09,  e-mail: lpielk@warmia.mazury.pl

formularz-zgloszeniowy webinarium

agenda 30.06.2020

Download PDF
Fundusze Europejskie na aktywizację młodych – webminarium