WEBMINARIUM NT. DZIAŁALNOŚCI POZAROLNICZEJ NA OBSZARACH WIEJSKICH

 

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie Oddział w Olecku zaprasza na webminarium, które odbędzie się 2 lipca 2020 roku poprzez platformę ZOOM.

PROGRAM WEBINARIUM

 Wybrane przykłady dobrych praktyk działalności pozarolniczej na obszarach wiejskich 2 lipca 2020 r., godz. 10.00

 10.00-10.10 – Otwarcie webinarium – Robert Nowacki, Dyrektor Oddziału w Olecku

10.10-10.30 – Biogazownia w gospodarstwie rolnym –  jako przykład nowoczesności, zaawansowania technologicznego oraz owocnej współpracy z okolicznymi

rolnikami – Ryszard Ceckowski, dyrektor biogazowni w Giżach

10.30-10.50 – Republika Ściborska koło Bań Mazurskich (powiat gołdapski) – ciekawy przykład działalności pozarolniczej na obszarach wiejskich

– Dariusz Morsztyn

10.50-11.15 – Podejmowanie działalności gospodarczej na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego – Jarosław Franczuk, LGD „Lider w EGO”

11.15-11.35 – Możliwości przyznawania pomocy na rozpoczęcie działalności w ramach PROW 2014-2020

11.35  – Zakończenie, pytania i odpowiedzi

 

Download PDF
WEBMINARIUM NT. DZIAŁALNOŚCI POZAROLNICZEJ NA OBSZARACH WIEJSKICH