Czy potrafisz to co ja? To tytuł projektu realizowanego przez Nieformalną Grupę Złota Rybka z Olecka, w ramach programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich- Warmia Mazury Lokalnie 4 który jest zadaniem publicznym zleconym przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, w  ramach Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020.

Celem tej inicjatywy jest aktywizacja osób z niepełnosprawnościami, edukacja, oswajanie i integracja społeczeństwa z istniejącymi różnymi  niepełnosprawnościami. Pokazanie sposobów niesienia pomocy w pokonywaniu barier architektonicznych oraz barier w komunikowaniu się.

         Projekt Nieformalnej Grupy Złota Rybka otrzymał dotację 3tys zł. Będzie realizowany od  czerwca do października w przestrzeni publicznej na terenie  Gminy Olecko, np. boiska sportowe, miejsca lokalnych imprez, parki, podwórka osiedlowe, świetlice wiejskie. Z otrzymanych środków zostanie zakupiona nowatorska, gra planszowa plenerowa pt. „Złota Rybka”. Autorem scenariusza gry i zadań są osoby niepełnosprawne i członkowie grupy nieformalnej. Mieszkańcy Gminy Olecko , dzieci, młodzież, całe rodziny zmierzą się z zadaniami z zakresu niepełnosprawności ruchowej, słuchowej czy wzrokowej, pomogą im w tym nasi  wolontariusze , osoby z różnymi niepełnosprawnościami.

Partnerami projektu : Czy potrafisz to co ja? są: Koło Gospodyń Wiejskich Kukowianki, PPHU Limba  i Gospodarstwo Ekoturystyczne” Martyna”.

 

       Projekt  WARMIA MAZURY LOKALNIE 4  jest współrealizowany przez 7 Organizacji Partnerskich działających w województwie warmińsko – mazurskim i  jednocześnie będących Ośrodkami Działaj Lokalnie: Lokalna Grupa Działania “Warmiński Zakątek”, Nidzicki Fundusz Lokalny, Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych “STOPA”, Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży, Stowarzyszenie “PRZYSTAŃ”, Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania, Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia”.

Download PDF
CZY POTRAFISZ TO CO JA?