„Przywrócone brzmienie” ostrokolskich organów

„Muzyka ma ogromne zdolności wyrażania piękna każdej kultury….” , o słuszności słów Jana Pawła II mogli przekonać się uczestnicy i słuchacze koncertu organowego „Przywrócone Brzmienie”, który odbył się 03.07.2020 r. w Ostrymkole. To zorganizowane przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Nasze Prostki” wydarzenie muzyczne oficjalnie zakończyło prace remontowe i restauratorskie zabytkowych organów, które tego wieczora wybrzmiały dzięki Panu Sebastianowi Adamczykowi – utytułowanemu organiście, miłośnikowi i popularyzatorowi muzyki organowej i klawesynowej.

Zapraszamy do wysłuchania koncertu online, który jest dostępny na stronie:  https://pl-pl.facebook.com/123762177641262/videos/740215063389938/

Koncert zaprezentował możliwości i rozpiętość skali dźwięków instrumentu oraz dostarczył słuchaczom wielu emocji, w tym dawkę wzruszeń i radości z przywrócenia brzmienia nieczynnym od wielu lat organom. Wydarzenie było okazją do złożenia podziękowań i zaprezentowania efektów projektu pn.: „Przeprowadzenie prac konserwatorskich prospektu organowego i remont zabytkowych organów piszczałkowych w Kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Ostrymkole”, którego beneficjentem jest Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Antoniego z Padwy w Prostkach. Inwestycja objęta jest dofinansowaniem z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, w ramach inicjatywy LEADER.

Ksiądz Proboszcz Piotr Sulewski serdecznie podziękował wszystkim, którzy są współautorami sukcesu. Osobom i instytucjom, dzięki którym zabytkowe, wyremontowane organy mogą służyć nie tylko celom liturgicznym, ale również wzbogacać walory  turystyczne i kulturowe regionu. Swoje podziękowania skierował w szczególności do:

– Lokalnej Grupy Działania „Lider w EGO”, która zauważyła ogromny potencjał turystyczny ostrokolskiego zabytkowego kościółka i wsparła dofinansowaniem remont organów. Panu Prezesowi Jarosławowi Franczukowi, pracownikom biura oraz wszystkim osobom związanym z LGD „Lider  w EGO”, którzy zdecydowali, że projekt wart jest dofinansowania.

– Pracownikom Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich  i Rolnictwa za przychylność, zrozumienie i owocną współpracę przy dofinansowanym przedsięwzięciu.

–  Bankowi Spółdzielczemu w Suwałkach za pomoc w realizacji działań związanych z zabezpieczeniem finansowym projektu.

–  Wykonawcy  prac remontowych Panu Krzysztofowi Grygowiczowi, który podjął się zadania i wraz z Panem  Sławomirem Łagodą – Konserwatorem Dzieł Sztuki, przywrócili organy do życia.

– Pracownikom Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Olsztynie, którzy z ogromną życzliwością i profesjonalizmem wspierali parafię na każdym etapie prac konserwatorskich.

– Panu Wójtowi Rafałowi Wilczewskiemu, który bardzo zaangażował się w pomoc przy realizacji projektu i wraz z współpracownikami służył doświadczeniem w realizacji projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych oraz udzielał cennego wsparcia merytorycznego.

– Paniom Marcie i Annie Kiluk za opiekę nad świątynią w trakcie prac remontowych. Dzięki nim, wykonawcy mieli nieograniczony dostęp do kościoła, a mieszkańcy mogli uczestniczyć w nabożeństwach mimo trwających prac restauratorskich.

Zachęcamy do obejrzenia dołączonej do artykułu galerii zdjęciowej, która prezentuje efekty prac projektowych oraz ogromne walory turystyczne zabytkowego kościoła w Ostrymkole.

Download PDF
„Przywrócone brzmienie” ostrokolskich organów