Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne webinarium „ Fundusze Europejskie na aktywizację zawodową osób powyżej 30 roku życia”.

 Termin i miejsce spotkania

 Termin: 25 sierpnia 2020 r. w godzinach  10:00- 10:40

 Miejsce: Platforma Cisco Webex Meetings

 Dla kogo:

 Webinarium skierowane jest do wszystkich zainteresowanych uzyskaniem wsparcia na aktywizację zawodową (kursy, szkolenia, staże itp.) osób powyżej 30 roku życia zamieszkujących  na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

 Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego  na adres: lpielk@warmia.mazury.pl do 21 sierpnia 2020 r. i otrzymanie potwierdzenia mailowego od organizatora. Link do webinarium zostanie wysłany w osobnej wiadomości najpóźniej w dniu wydarzenia (25 sierpnia 2020 r.).

 W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę webinarium.
Więcej informacji

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku: tel. 87 610 07 77, 87 734 11 10/09,  e-mail: lpielk@warmia.mazury.pl

 

formularz-zgloszeniowy-25.08. 2020

karta uczestnictwa 1 agenda 25.08.2020

Download PDF
Fundusze Europejskie na aktywizację zawodową osób powyżej 30 roku życia – webminarium