Zapraszamy Państwa na spotkanie, któremu będzie przyświecało hasło DOBRE MIEJSCA.

Spotkanie DOBRE MIEJSCA… zaplanowane na 14-15 września odbędzie się w hotelu MASURIA HOTEL & SPA Worliny 33, 14-105 Łukta.
Rejestracja uczestników rozpoczyna się 14.09  o godz. 10.00, natomiast otwarcie spotkania o godz. 10.30.
Zapraszamy do udziału.

Zapraszamy przedstawicieli podmiotów prowadzących świetlice wiejskie (bądź planujących prowadzenie) oraz ich pracowników i wolontariuszy. Zachęcamy, aby w jednym miejscu i w jednym czasie spotkały się osoby, które w sposób bezpośredni bądź pośredni wpływają na planowanie rozwoju lokalnego z uwzględnieniem potencjału ekonomicznego, społecznego i środowiskowego danego obszaru.

Formuła dwudniowego spotkania zakłada przestrzeń do dyskusji, wymiany wiedzy i doświadczeń oraz prezentację dobrych praktyk. Chcemy zaproponować Państwu udział w prelekcjach i seminariach, których tematyka będzie dotyczyła m. in. metod pracy z i na rzecz osób zamieszkujących na obszarach wiejskich a także do aktywnego udziału w rundach debat/dyskusji, podczas których poruszane będą tematy związane m.in. z: funkcjonowaniem i prowadzeniem świetlic wiejskich; ich finansowaniem i pozyskiwaniem środków na prowadzenie; diagnozowaniem potrzeb środowiska lokalnego oraz jego animowaniem i in. Podczas spotkania będziecie mieli Państwo okazję wziąć udział w Targach wymiany doświadczeń – prezentacji dobrych praktykrównież jako wystawcy.

Program spotkania zostanie opublikowany w środę 2 września na stronie www Federacji FOSa oraz przesłany osobom zainteresowanym. Natomiast miejsce zostanie wskazane niezwłocznie po przeprowadzeniu procedury jego wyboru, nie później niż
w czwartek 3 września. Uczestnikom spotkania zapewniamy wyżywienie oraz zakwaterowanie. Liczba miejsc jest ograniczona.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu zapraszamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego – znajduje się w załączniku oraz odesłanie w terminie do 9 września 2020 r.

Spotkanie organizowane będzie w ramach operacji pn. Dobre miejsca. Wymiana wiedzy w tematyce rozwoju obszarów wiejskich pomiędzy podmiotami prowadzącymi świetlice wiejskie, która współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Siec Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

formularz spotkanie 14-15.09 c-b

Download PDF
Dobre Miejsca – pierwsze spotkanie 14-15 września