WIZYTA LOKALNEJ GRUPY Z ESTONII

W dniach od 30 lipca do 2 sierpnia 2021 roku na obszarze naszej LGD ider w EGO przebywała Peipsi-Alutaguse Koostöökoda ze wschodniej Estonii. Podobnie jak i nasza LGD działa w ramach unijnego programu LEADER.

Goście odwiedzili Prostki, aby zapoznać się z działaniami gminy na rzecz odnawialnych źródeł energii. Odwiedzili ciepłownię PUK sp. z o.o. oraz Gminny Ośrodek Kultury w Prostkach w wyremontowanej starej szkole. Tu zapoznali się z prezentacją na temat inwestycji w instalacje fotowoltaiczne w budynkach publicznych i prywatnych oraz zasadami finansowania ciepłowni. Ponadto dzięki Stowarzyszeniu „Sportowe Pasje” korzystali z różnych form wypoczynku na wodzie.

Ważnym elementem pobytu było zapoznanie się z kuchnią regionalną. Byli gośćmi Koła Gospodyń Wiejskich w Stradunach oraz Stowarzyszenia „Żytkiejmska Struga”, które przygotowało pokaz pieczenia sękacza.

Nie mogło zabraknąć oferty kulturalnej. Goście odwiedzili Muzeum Historyczne w Ełku, przejechali się kolejką wąskotorową z parowozem Px48 do Sypitek. W drodze powrotnej wzięli udział w koncercie chóru Kontrapunkt w Ostrymkole.

Download PDF
WIZYTA LOKALNEJ GRUPY Z ESTONII