“Ramię w Ramię to tytuł projektu realizowanego przez Fundację Złota Rybka z Kukowa w ramach Programu mikrodotacji Nowe FIO Warmia Mazury Lokalnie 5 dofinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności-Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO  na lata 2021-2030.

Fundacja otrzymała dotację  w wysokości 5840zł. Celem tej inicjatywy jest potrzeba zmiany postrzegania osób niepełnosprawnych w społeczności.

Projekt trwa od września do grudnia, to cykl warsztatów filmowych związanych z nagraniem spotu społecznego pt: “Ramię w Ramię” i jest głosem tych, którzy do tej pory byli reprezentowani-osób niepełnosprawnych. Warsztaty  prowadzi  Firma IK NOF z Olecka, instruktor do spraw teatru Agnieszka Lewandowska. Na zajęciach uczestnicy zajmą się takimi tematami jak : problemy osób niepełnosprawnych i sprawnych, uświadamianie o ich potrzebach i trudach, wspólnie stworzą scenariusz do filmu, scenografię, choreografię. Nagraniem i montażem spotu zajmie się wykwalifikowany operator urządzeń audiowizualnych Łukasz Nowak.

Powstały spot społeczny będzie efektem współpracy osób niepełnosprawnych i sprawnych. Premiera odbędzie się podczas Międzynarodowego Dnia Osób z Niepełnosprawnościami przypadający na 3 grudnia, w Internecie.

Projekt będzie realizowany w różnych miejscach na terenie Powiatu i Gminy Olecko, np.: w Świetlicy Wiejskiej w Kukowie, w Regionalnym Ośrodku Kultury „ Mazury Garbate” w Olecku, w siedzibie Fundacji Złota Rybka w Kukowie lub w plenerze.

        

 

 

 

 

 

Download PDF
ZŁOTA RYBKA Z KUKOWA