SPOTKANIE Z MŁODZIEŻĄ Z OHP

Prezes Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania “Lider w EGO” dwukrotnie spotkał się ze słuchaczami Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży Ochotniczych Hufców Pracy w Gołdapi i Olecku przedstawiając możliwości otrzymania wsparcia na rozwój i podejmowanie działalności na obszarach wiejskich z PROW za pośrednictwem LGD “Lider w EGO”.

Download PDF
SPOTKANIE Z MŁODZIEŻĄ Z OHP