Głównym celem funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania jest realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 opracowanej wspólnie z mieszkańcami naszego regionu. Strategia ta realizowana jest przez szereg przedsięwzięć, których zadaniem jest rozwiązywanie potrzeb mieszkańców.

W ramach podsumowań wdrażania programu oraz wypełniając zapisy zawarte w Strategii przygotowaliśmy ankietę. Zarówno podczas tworzenia dokumentu jak i teraz Państwa zdanie jest dla nas niezmiernie istotne.

Wszystkie dane pozyskane w ramach tej ankiety będą traktowane poufnie, a analizy dotyczyć będą jedynie uogólnionych opinii.

Proszę o chwilę Państwa czasu i wypełnienie kilkuminutowej ankiety znajdującej się pod poniższym linkiem.

Z góry dziękuję.

Ankieta dostępna jest pod adresem: https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=22364b3d&&b=e86916302&&c=82ac99a0 

Jarosław Franczuk

Prezes LGD “Lider w EGO”

 

Download PDF
ANKIETA DOTYCZĄCA FUNKCJONOWANIA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA