KONFERENCJA “PUSZCZA ROMINCKA – COŚ PIĘKNEGO”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lider w EGO” ma przyjemność zaprosić Państwa na konferencję organizowaną w dniach 19-20 maja 2022 r. w ramach projektu pn. „Puszcza Romincka – coś pięknEGO”. Spotkanie poświęcone  będzie zagadnieniom związanym z przyrodniczym potencjałem Puszczy Rominckiej oraz racjonalnym korzystaniem z jej zasobów.

Puszcza Romincka, nazywana też polską tajgą, to rozległy, spójny kompleks leśny stanowiący część Pojezierza Litewskiego i zarazem najbardziej na północny wschód wysunięta część Mazur Garbatych, podzielony między Polskę i Rosję – obwód kaliningradzki. Puszcza zajmuje powierzchnię ok. 35,5 tys. ha, w tym po stronie polskiej ok. 15,5 tys. ha.

W ramach dwudniowej konferencji przewidziane są m.in. panele eksperckie, wystawy i prezentacje oraz wizyta studyjna w siedzibie Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej.

PUSZCZA ROMINCKA – coś pięknEGO

AGENDA KONFERENCJI

Czwartek, 19 maja 2022

10.00-10.30 Rejestracja w hotelu

10.30-11.00 Otwarcie Konferencji: Jarosław Franczuk – Prezes Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lider w EGO” oraz Jaromir Krajewski – Dyrektor PKPR

11.00-12.30 Pierwszy panel wykładów:

  1. Małgorzata Domurad – Zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie:

„Realizacja projektu pn. “Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych województwa warmińsko – mazurskiego””

  1. Piotr Wasilewski – Prezes Fundacji Rozwoju Regionu Gołdap:

„Turystyka aktywna z wykorzystaniem walorów turystycznych regionu”

III. Mirosław Haba – Przedstawiciel Pracowni Map i Wydawnictw Turystycznych “MH”:

„Wybrane zagadnienia redakcji kartograficznej współczesnych map”

12.30-12.45 Przerwa kawowa

12.45-14.15 Drugi panel wykładów:

  1. Alicja Harcińska– Starszy spec. ds. ochrony przyrody w PKPR:

“Zadania i działalność parków krajobrazowych na przykładzie Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej”

  1. Anna Naruszewicz – Główny spec. ds. edukacji w PKPR:

“Walory przyrodnicze i kulturowe Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej”

III. Żaneta Słapińska – Starszy spec. ds. edukacji w PKPR:

“Zagospodarowanie turystyczne Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej” 

  1. Jaromir Krajewski– Dyrektor PKPR:

“Działania czynnej ochrony przyrody realizowane przez Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej, w tym projekt LIFE17NAT/PL000011”

14.15-15.15 Przerwa obiadowa

15.15-16.45 Trzeci panel wykładów:

  1. dr Lech Krzysztofiak– Przedstawiciel Wigierskiego Parku Narodowego:

“Inwazyjne gatunki roślin obcego pochodzenia w świetle ustawy o gatunkach obcych”

  1. Krzysztof Żoch – Przedstawiciel Nadleśnictwa Borki:

„Żubr w Polsce – historia, teraźniejszość i przyszłość”

III. Grzegorz Błachowski – Lasonauci:

„Badania nietoperzy w Parku Krajobrazowym Puszczy Rominckiej”

17.00-19.00 Zwiedzanie Pijalni Wód i Tężni w Gołdapi

19.30 Kolacja

 

Piątek, 20 maja 2022

7.00-9.00 Śniadanie

9.00-9.45 Przejazd do siedziby Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej w Żytkiejmach

10.00-10.30 Prezentacja siedziby Parku – Jaromir Krajewski – Dyrektor PKPR

10.30 Wykład prof. Stanisława Czachorowskiego w formie gry terenowej i poszukiwania skarbu pn. „Straszne, trujące, jadowite – różnorodność biologiczna Puszczy Rominckiej”.

Tematyka: Jak wykorzystać różnorodność biologiczną w edukacji przyrodniczej i turystyce.

Wizyta studyjna na obszarze Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej

13:30 Powrót do hotelu

14.00-15.00 Obiad

15.00 Podsumowanie konferencji i pożegnanie uczestników

 

Download PDF
KONFERENCJA “PUSZCZA ROMINCKA – COŚ PIĘKNEGO”