Bardzo ciekawy projekt edukacyjny dla KGW oraz Kreatorów Przedsiębiorczości Wiejskiej

Bardzo ciekawy projekt edukacyjny dla KGW oraz Kreatorów Przedsiębiorczości Wiejskiej

Zapraszamy na szkolenie on-line dla członkiń/ów Kół Gospodyń Wiejskich do udziału w bezpłatnym szkoleniu. Operacja „Projekt edukacyjny dla KGW oraz Kreatorów Przedsiębiorczości Wiejskiej (KPW) współfinansowana przez „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja współfinansowana ze