PODSUMOWANIE SPOTKAŃ INFORMACYJNO-KONSULTACYJNYCH W CELU PRZYGOTOWANIA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2023-2027

PODSUMOWANIE SPOTKAŃ INFORMACYJNO-KONSULTACYJNYCH W CELU PRZYGOTOWANIA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2023-2027

Mając na uwadze uspołecznienie i oddolność działań jako filar funkcjonowania Lokalnych Grup Działania oraz idei LEADER, podstawowym założeniem, jakie przyjęliśmy do potrzeb opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027, jest szerokie włączenie mieszkańców obszaru EGO w proces podejmowania decyzji. Za