CIEKAWE SZKOLENIE ORGANIZOWANE PRZEZ W.-M.ODR “Szlakiem dziedzictwa kulturowego regionu w kierunku innowacji – dobre praktyki”

W imieniu Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie uprzejmie zapraszam do udziału w webinarium pn. ,,Szlakiem dziedzictwa kulturowego regionu w kierunku innowacji – dobre praktyki’’, które odbędzie się dnia 30 listopada 2022 r. o godz. 10:00. Webinarium kierowane

PROMOCJA KSIĄŻKI „Prosto przez Prostki. W czasie i przestrzeni przez gminę Prostki”

PROMOCJA KSIĄŻKI „Prosto przez Prostki. W czasie i przestrzeni przez gminę Prostki”

Pierwsze spotkanie promujące książkę „Prosto przez Prostki. W czasie i przestrzeni przez gminę Prostki” odbyło się 15 listopada w Domu Spotkań z Kulturą. To wyjątkowe, historyczne wydarzenie spotkało się z dużym zainteresowaniem lokalnej społeczności. Projekt zrealizowany został w ramach zadania „Lokalne dziedzictwo kluczem