Podsumowanie seminarium pt. „Aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich poprzez rozwój podmiotów ekonomii społecznej”

25 czerwca 2019 r. odbyło się seminarium pt. „Aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich poprzez rozwój podmiotów ekonomii społecznej” organizowane przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie Oddział w Olecku. Celem seminarium było przekazanie i upowszechnianie  wiedzy nt. funkcjonowania podmiotów ekonomii