Młodzi przedsiębiorcy motorem innowacji na obszarach wiejskich — zapraszamy na warsztaty!

Młodzi przedsiębiorcy motorem innowacji na obszarach wiejskich — zapraszamy na warsztaty!

Do 14 października, Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich (DG AGRI) oraz Instrument Wspierania Innowacji i wymiany Wiedzy EIP-AGRI organizuje nabór na bezpłatne warsztaty „Młodzi przedsiębiorcy motorem innowacji na obszarach wiejskich”. Kliknij tutaj, aby przesłać zgłoszenie

ŚWIETLICA W GIŻACH OGRZEWANA I OŚWIETLANA ODNAWIALNYMI ŹRÓDŁAMI ENERGII

ŚWIETLICA W GIŻACH OGRZEWANA I OŚWIETLANA ODNAWIALNYMI ŹRÓDŁAMI ENERGII

Stowarzyszenie Agroturystyczne Mazurska Kraina w Giżach otrzymało dotację w konkursie na ogólnodostępną Infrastrukturę Turystyczno-Rekreacyjną ogłoszonym przez Lokalną Grupę Działania “Lider w EGO”. Celem było obniżenie kosztów oraz zapewnienie ciągłego ogrzewania budynku świetlicy. Dotychczasowe ogrzewanie z kotłowni i kominka zostało zlikwidowane

PODSUMOWANIE SPOTKAŃ INFORMACYJNO-KONSULTACYJNYCH W CELU PRZYGOTOWANIA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2023-2027

PODSUMOWANIE SPOTKAŃ INFORMACYJNO-KONSULTACYJNYCH W CELU PRZYGOTOWANIA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2023-2027

Mając na uwadze uspołecznienie i oddolność działań jako filar funkcjonowania Lokalnych Grup Działania oraz idei LEADER, podstawowym założeniem, jakie przyjęliśmy do potrzeb opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027, jest szerokie włączenie mieszkańców obszaru EGO w proces podejmowania decyzji. Za