26. PRZYSTANEK OLECKO

26. PRZYSTANEK OLECKO

Przystanek Olecko jest sztandarową imprezą interdyscyplinarną naszego regionu, odbywającą się zawsze w drugiej połowie lipca. „Przystanek Olecko” to nazwa cyklu spotkań artystycznych, ekologicznych, rekreacyjnych i integracyjnych organizowanych od 1994 roku latem w Olecku. „Przystanek Olecko” jest festiwalem, gdzie każdy może

Podsumowanie seminarium pt. „Aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich poprzez rozwój podmiotów ekonomii społecznej”

25 czerwca 2019 r. odbyło się seminarium pt. „Aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich poprzez rozwój podmiotów ekonomii społecznej” organizowane przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie Oddział w Olecku. Celem seminarium było przekazanie i upowszechnianie  wiedzy nt. funkcjonowania podmiotów ekonomii