Młodzi przedsiębiorcy motorem innowacji na obszarach wiejskich — zapraszamy na warsztaty!

Młodzi przedsiębiorcy motorem innowacji na obszarach wiejskich — zapraszamy na warsztaty!

Do 14 października, Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich (DG AGRI) oraz Instrument Wspierania Innowacji i wymiany Wiedzy EIP-AGRI organizuje nabór na bezpłatne warsztaty „Młodzi przedsiębiorcy motorem innowacji na obszarach wiejskich”. Kliknij tutaj, aby przesłać zgłoszenie

ŚWIETLICA W GIŻACH OGRZEWANA I OŚWIETLANA ODNAWIALNYMI ŹRÓDŁAMI ENERGII

ŚWIETLICA W GIŻACH OGRZEWANA I OŚWIETLANA ODNAWIALNYMI ŹRÓDŁAMI ENERGII

Stowarzyszenie Agroturystyczne Mazurska Kraina w Giżach otrzymało dotację w konkursie na ogólnodostępną Infrastrukturę Turystyczno-Rekreacyjną ogłoszonym przez Lokalną Grupę Działania “Lider w EGO”. Celem było obniżenie kosztów oraz zapewnienie ciągłego ogrzewania budynku świetlicy. Dotychczasowe ogrzewanie z kotłowni i kominka zostało zlikwidowane