Ogłoszenie o naborze nr 2/2018 – Dbałość o obiekty kultury i zabytki na terenie LGD “Lider w EGO”

Ogłoszenie o naborze nr 2/2018 – Dbałość o obiekty kultury i zabytki na terenie LGD “Lider w EGO”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lider w EGO” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Ogłoszenie o naborze