WYNIKI OCENY OPERACJI I DOKUMENTY Z POSIEDZENIA RADY, KTÓRE ODBYŁO SIĘ 24 LIPCA 2019 R.

Informujemy, że zakończyła się procedura oceny i wyboru operacji złożonych w naborze nr 1/2019 oraz 2/2019 z zakresu rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego poprzez podejmowanie działalności gospodarczej, w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w