LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA “LIDER W EGO” TO NIE TYLKO ŚRODKI UNIJNE

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA “LIDER W EGO” TO NIE TYLKO ŚRODKI UNIJNE

Niedawno dokonaliśmy podsumowania naszych działań za 2021 rok. Funkcjonujemy przede wszystkim dzięki środkom przeznaczonym na funkcjonowania lokalnych grup działania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Znając potrzeby  środowisk wiejskich w zakresie wypoczynku, zajęć sportowych zrealizowaliśmy kilka projektów dzięki wsparciu Ministerstwa

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „LIDER W EGO”

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „LIDER W EGO”

Co roku, zgodnie z przepisami, Zarząd Stowarzyszenia musi przedłożyć sprawozdanie ze swojej działalności, zarówno merytoryczne, dotyczące wykonywania zadań statutowych, jak i finansowe. Dodatkowo w bieżącym roku upłynęła pięcioletnia kadencja władz, należało więc ponownie dokonać wyboru organów: Zarządu i Komisji Rewizyjnej.