Podsumowanie seminarium pt. „Aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich poprzez rozwój podmiotów ekonomii społecznej”

25 czerwca 2019 r. odbyło się seminarium pt. „Aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich poprzez rozwój podmiotów ekonomii społecznej” organizowane przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie Oddział w Olecku. Celem seminarium było przekazanie i upowszechnianie  wiedzy nt. funkcjonowania podmiotów ekonomii

WIZYTA STUDYJNA

Uprzejmie informuję, że Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa w ramach planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich planuje organizację wizyty studyjnej dla Lokalnych Grup Działania. Celem wizyty będzie poznanie dobrych praktyk w zakresie funkcjonowania gospodarstw opiekuńczych w województwie kujawsko-pomorskim oraz