ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE ODNOWY WSI

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego wystąpił z bardzo cenną inicjatywą ogłaszając nabór gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, które utworzyły sołectwa, do współpracy w obszarze modernizacji terenów wiejskich z zastosowaniem metody odnowy wsi. Inicjatywa służy wdrażaniu Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025. Zaproszenie do współpracy

MAŁE GRANTY SOŁECKIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłosił nabór w konkursie „Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego” przeznaczając na ten cel 500 tys. zł łącznej pomocy finansowej. Każda gmina wiejska lub miejsko-wiejska z terenu województwa warmińsko-mazurskiego może złożyć wnioski na zadania inwestycyjne i na zadania

ROZPOCZĘŁA SIĘ REKRUTACJA DO LETNIEJ AKADEMII RĘKODZIEŁA I SZTUKI

ROZPOCZĘŁA SIĘ REKRUTACJA DO LETNIEJ AKADEMII RĘKODZIEŁA I SZTUKI

Narodowe Centrum Kultury, organizator Letniej Akademii Rękodzieła i Sztuki, w roku 2019 zaplanowało organizację pięciu kursów w ramach Letniej Akademii Rękodzieła i Sztuki. W jej programie znajdą się: kursy kwalifikacyjne z zakresu ceramiki, wikliny, sitodruku, biżuterii i witrażu. Kursy uzupełni towarzyszący im program działań animacyjnych, pokazów filmowych, prezentacji dobrych