Kończy się nabór do programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2020 !

Kończy się nabór do programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2020 !

Narodowe Centrum Kultury ogłasza nabory wniosków o dofinansowanie w ramach programu Dom Kultury+Inicjatywy lokalne 2020. Program Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2020 skierowany jest do domów kultury, które gotowe są prowadzić nowatorskie działania animacyjne projektowane w oparciu o przeprowadzoną wcześniej diagnozę i poddane ewaluacji, a ukierunkowane na bezpośrednią i bliską współpracę z przedstawicielami