SEMINARIUM “FORMALNO-PRAWNE ASPEKTY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI AGROTURYSTYCZNEJ”

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie Oddział w Olecku zaprasza na seminarium w Olecku pn. ,,Formalno-prawne aspekty prowadzenia działalności agroturystycznej” 12 kwietnia 2019 r., godz. 10 00 , Olecko, Aleja Zwycięstwa 10

PROGRAM SEMINARIUM
9.30 – 10.00 Rejestracja uczestników, serwis kawowy
10.00 – 10.15 Otwarcie seminarium
Robert Nowacki, Dyrektor Oddziału Olecko W-MODR z siedzibą w Olsztynie
10.15 – 10.45 Sanitarne uwarunkowania prowadzenia działalności agroturystycznej
Przedstawiciele Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olecku
10.45 –11.45 Rolniczy handel detaliczny (RHD) – wymogi formalne, procedura rejestracji, zasady produkcji i sprzedaży rolniczych produktów żywnościowych
Przedstawiciele Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olecku
Przedstawiciele Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Olecku
11.45 – 12.00 Przerwa kawowa
12.00 – 12.40 Prawno-podatkowe uwarunkowania prowadzenia działalności agroturystycznej. Sprzedaż żywności przez rolników w świetle prawa podatkowego
Przedstawiciel Urzędu Skarbowego w Olecku
12.40 – 13.10 Możliwości finansowania pozarolniczej działalności gospodarczej i inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój w ramach PROW 2014-2020
Przedstawiciel WMODR – Jadwiga Weisbrod

Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 09.04.2019 r.
na adres e-mail: m.kapuscinska@w-modr.pl lub telefonicznie 665 892 311

 

Download PDF
SEMINARIUM “FORMALNO-PRAWNE ASPEKTY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI AGROTURYSTYCZNEJ”