Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłosił nabór w konkursie „Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego” przeznaczając na ten cel 500 tys. zł łącznej pomocy finansowej.

Każda gmina wiejska lub miejsko-wiejska z terenu województwa warmińsko-mazurskiego może złożyć wnioski na zadania inwestycyjne i na zadania aktywizujące społeczności lokalne dotyczące więcej niż jednego sołectwa z jej terenu. Jeden wniosek może obejmować wyłącznie
jedno zadanie realizowane w jednym sołectwie. Zadanie to nie może być też realizowane w innym sołectwie tej Gminy. Można złożyć tylko jeden wniosek dotyczący danego sołectwa do każdej części konkursu.

W bieżącym roku konkurs obejmuje dwie części zadań, będących zadaniami własnymi gminy:
­ Część I – Zadania inwestycyjne,
­ Część II – Zadania aktywizujące społeczności lokalne.
Nabór wniosków trwa od dnia ogłoszenia konkursu na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego do dnia 17 maja 2019 r. do godz. 15.30!

Więcej informacji można znaleźć TU.

Znajdziemy tu regulamin konkursu, zakres zadań, finansowanie zadań i inne ważne informacje.

 

Download PDF
MAŁE GRANTY SOŁECKIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO