Inicjatywa „Łączy nas turystyka” to dotacje na modernizację czy doposażenie ogólnodostępnej, niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.

Do podziału jest 150 tys. zł. Każda gmina może złożyć jeden wniosek. Pomoc finansowa zostanie przyznana na zadania, które zostaną zrealizowane do końca 2019 roku. Zgłoszenia przyjmowane są do 29 lipca 2019 roku.

WIĘCEJ INFORMACJI

Z kolei na modernizację, doposażenie infrastruktury, zakup sprzętu, zaopatrzenie obiektów sportowych przeznaczono 650 tys. zł. Dotacja przyznana będzie na zadania, które zostaną zrealizowane do końca bieżącego roku. Każda gmina może złożyć jeden wniosek i ma na to czas do 29 lipca.

WIĘCEJ INFORMACJI 

Download PDF
GRANTY NA MODERNIZACJĘ INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ