Podłączenie wszystkich GOKów do szerokopasmowego Internetu, szkolenia z kompetencji cyfrowych, doposażenie ośrodków w sprzęt cyfrowy – to cele wspólnego programu resortów cyfryzacji i kultury.
30 czerwca ruszył nabór wniosków w konkursie, a na 11 lipca zaplanowano szkolenie dla wszystkich, którzy chcą złożyć wniosek o dofinansowanie, ale nie wiedzą jak to zrobić.
“Dostęp do szybkiej sieci ma dziś tylko około tysiąca placówek – głównie w większych ośrodkach. Drugi tysiąc wymaga podłączenia i tym chcemy się zająć” – mówi minister cyfryzacji Marek Zagórski. “Jeszcze w tym roku do szybkiego Internetu podłączymy 450 ośrodków. Podpisaliśmy już odpowiednie porozumienie z siedmioma operatorami telekomunikacyjnymi. Kolejne podłączenia będą realizowane w ramach kolejnego konkursu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa” – dodaje szef MC.
30 czerwca ruszył nabór wniosków w konkursie na dofinansowanie rocznych szkoleń z kompetencji cyfrowych (m.in. nauki programowania) dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Konkurs potrwa do 31 lipca.
Mogą w nim uczestniczyć: organizacje pozarządowe, partnerstwa organizacji pozarządowych z jednostkami samorządu terytorialnego, instytucje prowadzące działalność w zakresie uniwersytetów trzeciego wieku, instytucje publiczne z obszaru nauki, instytucje publiczne z obszaru kultury, instytucje publiczne z obszaru edukacji, szkoły wyższe, partnerstwa pomiędzy powyższymi podmiotami.
Po 31 lipca nastąpi sprawdzanie złożonych wniosków. Łącznie zostaną wybrane 73 projekty – po jednym w każdym NUTS3 (system statystycznych jednostek terytorialnych w Polsce; istnieją 73 NUTS3, a każdy z nich składa się z kilku powiatów).
Dofinansowanie otrzymają wnioskodawcy, którzy zadeklarują największą liczbę gminnych samorządowych instytucji kultury w projekcie oraz spełnią kryteria konkursowe. Podmiot, który wygra w danym NUTSie, zorganizuje szkolenia pracownikom gminnych samorządowych instytucji kultury. Ich celem jest podniesienie ich kompetencji w takim stopniu, aby to oni mogli samodzielnie lub w asyście trenera przeprowadzić szkolenia dla dzieci i młodzieży. Podmiot, który wygra na danym obszarze, zakupi sprzęt do realizacji szkoleń. Komputery, tablety, drukarki 3D i inne wyposażenie po zakończeniu projektu pozostanie w ośrodkach kultury na stałe.

Projekty będą dofinansowane w 100 proc. – nie trzeba wnosić wkładu własnego. Minimalna wartość projektu wynosi 450 tys. zł, a maksymalna wartość dofinansowania 1 mln 360 tys. zł. Do 30 proc. kwoty można przeznaczyć na sprzęt dla GOK, do 5 proc. na promocję.

Instrukcja wypełniania wniosków oraz inne dokumenty dotyczące konkursu znajdują na stronie Centrum Projektów Polska Cyfrowa. 
Minister Zagórski podkreśla, że Gminne Ośrodki Kultury pełnią w społecznościach lokalnych ważną rolę i dlatego trzeba je wyposażyć w “narzędzia, które są niezbędne we współczesnym świecie”.
“Dalszy rozwój GOK-ów powinien być oparty m.in. na rozwoju kompetencji cyfrowych. Tym bardziej, że cyfryzacja GOK-ów to jeden z wielu projektów, jaki rząd realizuje dla rozwijania kompetencji cyfrowych” – wskazuje szef MC.

Download PDF
WAŻNA WIADOMOŚĆ DLA DOMÓW KULTURY!